کتاب‌های بانک آزمون
جانورشناسی هیکمن
محصولات خانه زیست شناسی
منتخب لودیش 2016
ژنتیک کلاسیک- تاوان عشق
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مقدمه‌ای بر کلون سازی ژنها و آنالیز DNA

نویسنده: پروفسور تي. اي. براون (2010)
مترجمان:  دکتر مجتبي طباطبايی يزدی و ...  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: سوم/ 1393
قطع: وزیری
440 صفحه، تمام رنگی   اطلاعات بیشتر... 

 

بیوانفورماتیک به زبان ساده

نویسنده: جین میشل کلاوری
مترجمان:  زهرا مرادپور- عبدالله قاسمیان  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: سوم/ 1393
قطع: وزیری                   اطلاعات بیشتر... 

 

مبانی بیوانفورماتیک

نویسنده: جین شیونگ
مترجمان:  محمدحسین ذابح جزی و ...  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: سوم/ 1396
قطع: وزیری/ 376 صفحه   اطلاعات بیشتر... 

 

اصول بیوشیمی هورمون و مسیرهای سیگنالینگ

گردآورنده: نورالدین بختیاری
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1391
قطع: وزیری/ 282 صفحه         اطلاعات بیشتر... 

 

میکروبیولوژی براک (جلد اول)

نویسنده: مادیگان، مارتینکو و...
مترجم:  غلامرضا زرینی  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: دوم/ 1396
قطع: رحلی
434 صفحه، تمام رنگی       اطلاعات بیشتر... 

 

میکروبیولوژی براک (جلد دوم)

نویسنده: مادیگان، مارتینکو و...
مترجم: غلامرضا زرینی  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1392
قطع: رحلی
522 صفحه، تمام رنگی    اطلاعات بیشتر... 

 

میکروبیولوژی براک (جلد سوم)

نویسنده: مادیگان، مارتینکو و...
مترجم: غلامرضا زرینی  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1392
قطع: رحلی
412 صفحه، تمام رنگی   اطلاعات بیشتر... 

 

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس (جلد اول)

نویسنده: بروس آلبرتس
مترجمان: حسین بهاروند و همکاران  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: سوم/ 1394
قطع: رحلی
400 صفحه، تمام رنگی    اطلاعات بیشتر... 

 

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس (جلد دوم)

نویسنده: بروس آلبرتس
مترجمان: حسین بهاروند و همکاران  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: سوم/ 1394
قطع: رحلی
516 صفحه، تمام رنگی    اطلاعات بیشتر... 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش (جلد اول)

نویسنده: لودیش و همکاران
مترجم: گروه مترجمان  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1392
قطع: وزیری
422 صفحه، تمام رنگی    اطلاعات بیشتر... 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش (جلد دوم)

نویسنده: لودیش و همکاران
مترجم: گروه مترجمان  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1392
قطع: رحلی
397 صفحه، تمام رنگی    اطلاعات بیشتر... 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش (جلد سوم)

نویسنده: لودیش و همکاران
مترجم: گروه مترجمان  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1392
قطع: رحلی
40 صفحه، تمام رنگی    اطلاعات بیشتر... 

 

مرور متون در علوم پایه و پزشکی

نویسنده: گرارد جودیت
مترجمان: علی شیخیان  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1392
قطع: وزیری
181 صفحه         اطلاعات بیشتر...

 

ماهی درونی شما

نویسنده: نیل شوبین
مترجمان: نیلوفر فشنگساز  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: سوم/ 1393
قطع: وزیری
200 صفحه     اطلاعات بیشتر...

 

آیین نگارش مقاله پژوهشی

مولف: حسین بهاروند  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: دوم/ 1396
قطع: وزیری
400 صفحه        اطلاعات بیشتر...

 

برقراری ارتباط موثر در محیط های دانشگاهی

نویسنده: جان لوک دامون
مترجمان: گروه مترجمان  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1391
قطع: وزیری
130 صفحه        اطلاعات بیشتر...

 

بیوشیمی از لنینجر تا استرایر

تالیف: مجید مهدوی و ...  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: سوم/ 1395
قطع: رحلی
456 صفحه        اطلاعات بیشتر...

 

بیوشیمی از لنینجر تا استرایر

تالیف: مجید مهدوی و ...  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: سوم/ 1395
قطع: رحلی
456 صفحه        اطلاعات بیشتر...

 

تاریخ زیست شناسی ایران و جهان

تالیف: دکتر حسن ابراهیم زاده  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: سوم/ 1386
قطع: وزیری
488 صفحه        اطلاعات بیشتر...

 

زیست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتیک

مولفان: مجید مهدوی و ...  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: دوم/ 1395
قطع: رحلی
384صفحه، تمام رنگی    اطلاعات بیشتر...

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی ویور (جلد اول)

نویسنده: رابرت ویور
مترجمان: مصطفی مطلبی و ...  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1392
قطع: رحلی
310 صفحه، تمام رنگی      اطلاعات بیشتر...

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی ویور (جلد دوم)

نویسنده: رابرت ویور
مترجمان: مصطفی مطلبی و ...  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1392
قطع: رحلی
504 صفحه، تمام رنگی      اطلاعات بیشتر...

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی ویور (جلد سوم)

نویسنده: رابرت ویور
مترجمان: مصطفی مطلبی و ...  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1393
قطع: رحلی
336 صفحه، تمام رنگی      اطلاعات بیشتر...

 

زیست شناسی مولکولی سرطان

نویسنده: لورن پکورینو
مترجمان: علیرضا امیری و ...  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: دوم/ 1396
قطع: وزیری
497 صفحه               اطلاعات بیشتر...

 

سیستماتیک گیاهی (جلد اول)

نویسنده: مایکل جی. سیمپسون
مترجمان: فرخ قهرمانی نژاد  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1392
قطع: رحلی
543 صفحه، تمام رنگی     اطلاعات بیشتر...

 

سلول های بنیادی به زبان ساده

مولفان: حسین بهاروند و ...  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1393
قطع: وزیری
560 صفحه،         اطلاعات بیشتر...

 

سلولهای بنیادی (جلد1) جنینی

مولف: حسین بهاروند  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: دوم/ 1393
قطع: رحلی
275 صفحه          اطلاعات بیشتر...

 

سلولهای بنیادی (جلد2) بزرگسالان

مولف: حسین بهاروند  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: دوم/ 1393
قطع: رحلی
315 صفحه          اطلاعات بیشتر...

 

سلولهای بنیادی (جلد3) تمایز و کاربردها

مولف: حسین بهاروند  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: دوم/ 1393
قطع: رحلی
395 صفحه          اطلاعات بیشتر...

 

سلولهای بنیادی (جلد4) مهندسی بافت و روشهای آزمایشگاهی

مولف: حسین بهاروند  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: دوم/ 1393
قطع: رحلی
253 صفحه          اطلاعات بیشتر...

 

سامان ما

مولف: حسین نظاری  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1392
قطع: وزیری
126 صفحه          اطلاعات بیشتر...

 

زیستن چون پروانه

مولف: محمد کرام الدینی 
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1391
قطع: وزیری
183 صفحه          اطلاعات بیشتر...

 

محقق کیست؟

نویسنده: فلیپ شوارتز کرون
مترجم: نیوشا حق پرست  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1392
قطع: وزیری
171 صفحه         اطلاعات بیشتر...

 

گیاه شناسی برای المپیاد

مولف: مجید علی نوری  
ناشر: خانه زيست شناسي
نوبت چاپ: اول/ 1396
قطع: رحلی
422 صفحه        اطلاعات بیشتر...

 

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است!

دفتر مرکزی: تهران، خیابان لبافی نژاد- بین فلسطین و ابوریحان- کوچه باقری پارسا- بن بست اول- پلاک4تلفن: 66477684ارتباط ویژه از طریق تلگرام: 09374098350